top of page

TESTDAF СЕРТИФИКАТ

  TestDaF" - e изпит, който оценява владеенето на немски език от чужденци.Най-често това са ученици, които кандидатстват за висши, учебни заведения в Германия и други немскоговорящи страни.

   Теста включва 4 компонента: разбиране на писмен текст, възприемането на реч, писане и граматика и способността да се води диалог.Всеки компонент се оценява отделно от другите, по десетобалната система с индекс(TDN), но първите две точки показват- незадоволително ниво на владеене на езика и компонента. Оценките  под 3 не се отбелязват, а при получаване на оценка по малка от 3 точки на който и да е отделен компонент,  не получават сертификат.

Въпреки всичко тази система на оценяване , позволява да се оцени точно нивото на владеене на немски език: TDN-3 съответства на ниво B2, TDN-4 - ниво C1, TDN-5 - ниво C2, т.е. ниво на владеене на езика.

 За да кандидатствате  успешно в немски университет обикновено е достатъчно ниво на оценка- "четири", "пет".С TestDaF-ниво (TDN) 4 в четирите изпитни елемента Вие можете да следвате почти всички специалности. Само за ограничен брой магистърски програми се изисква по-високо TestDaF-ниво.

 

Как да се подготвите за TESTDAF изпит?

  За да се подготвите за успешното явяване на изпита   TESTDAF е необходимо да владеете добро ниво на немски език .TESTDAF подготовката, обикновено включва  - запознаване със структурата на изпита, способността за управление на времето за всеки тест и практика при решаване на тестове.

 

 Ключови фактори при подготовката за изпита TESTDAF, са:

  •  Подобряване и опресняване на уменията на владеене на езика.

  •  Подготовка за спецификата на изпита и решаване на примерни тестове.

  •  Ниво на владеене на езика, минимум B2

 

 

 Европейски образователен център "Глобус", организира и провежда, специализиран практически курс за подготовка за изпита. Курса е с продължителност 100 часа и се провежда по специално разработена методика на преподаване и упражнения.  Обучителите са опитни специалисти, които  подготвят  курсисти за явяването на различни видове тестове за сертификат и чрез тях ние  Ви гарантираме усшеното обучение. 

 

 За повече информация, повече въпроси и записване на курса, можете да се свържете с нас на посочените координати или чрез контактната форма. 

Курс практическа подготовка за TESTDAF:

Начало:

07 Ноември 2015

Кога:

 

 Събота или Неделя

Цена и отстъпки

Възможност за разсрочено плащане

Продължителност:

50 часа

Учебни материали:

Закупуват се допълнително по поръчка и нужда на клиента

бул. Алеко Богориди 58 ет.2

Адрес на провеждане:

bottom of page