top of page

Goethe-Zertifikat B2 

 

Предлага сертифициране на напреднало ниво на езиковите знания и умения. Изпитът отговаря на четвърто ниво (В2) по шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка.
 

След успешното полагане на изпита Вие ще можете :

  • да разбирате основното съдържание на конкретни и абстрактни теми и да извличате важната за Вас информация (например от радиопредавания),

  • да разбирате съдържанието на  широк набор текстове от различен вид, както кратки (напр. обяви), така и по-дълги, сложни публицистични текстове, коментари и репортажи,

  • да се изказвате ясно и структурирано в писмена форма във връзка с комплексна  проблематика, както и да можете да коригирате текстове на други лица, съдържащи езикови грешки,

  • да правите ясно структурирани устни изявления по общи теми и теми в обсега на Вашите интереси,

  • да участвате активно в дискусии по познати теми, при това да вземате отношение и да излагате становището си.

 

 

Как да се подготвите за успешното явяване на изпита за сертификат?

За да положите успешно изпита и да получите сертификат е необходимо предварително да имате съответното ниво на владеене на езика.  За ниво В2 се очаква  да можете:
• Да разбирате основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии  сферата на специализация. 
• Да общувате значително гладко и свободно на езика с други събеседници,говорещи го свободно, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. 
• Да направите ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изразите позиция по актуални въпроси, като изтъкнете предимствата и недостатъците на различните гледни точки.

  За да стигнете необходимата степен на владеене на езика е достатъчно да завършите съответният курс на обучение за нивото. Европейски образователен център Глобус предлага различни езикови курсове, с които можете да достигнете нивото за подготовка и явяване на изпита за сертификат.  Ние Ви предлагаме и интензивен, поготвителен курс за всеки един от изпитите. Курсовете са специално организирани и методиката на преподаване е разработена така, че да гарантира успешното полагане на изпита. За повече информация и записване за съответният курс, можете да се свържете с нас на посочените контакти или да ни пишете. 

bottom of page