top of page

Курсове Гръцки език

Обучението по гръцки език в ЕОЦ Глобус  се провежда по системата Τα νέα ελληνικά για ξένους или Новогръцки език за чужденци.

 

Тя е създадена според изискванията на Общоевропейската езикова рамка с подкрепата на университет „Аристотел” – Солун и четирите й нива отговарят на А1, А2, В1 и В2. Благодарение на нея и на отличните преподаватели, нашите курсисти могат да овладеят чудесно гръцки език на разговорно и работно ниво.

 

Методът на преподаване е съобразен с особеностите на езика и трудностите, които начинаещите курсисти ще срещнат с тях. Граматиката се обяснява разбираемо, достъпно. Правят се специални упражнения за затвърждаване.

След придобиването на базисни познания преподавателите стимулират и провокират курсистите към разговори и трупане на нови знания чрез общуване. Така те преодоляват езиковата бариера още в процеса на учене.

Текстовете, предлагани от системата Новогръцки език за чужденци, са на жив, автентичен език и кореспондират с гръцката съвременност и нова култура. 

Предстоящи курсове по гръцки език

bottom of page