top of page

Защо е необходимо да сертифицираме знанията си?

  На първо място, ние трябва да помним, че знанието е процес и трябва да направим всичко възможно  този процес да е лесен, последователен и систематичен.Подготвяйки се за изпита за сертифициране, можете да го направите много по-добре и по-интензивно, отколкото, когато го правите т за удоволствие или обща култура. От друга страна подготовката за явяване на  сертифициране, оказва влияние върху вашия образователен процес, като го систематизира и удостоверява.

 Най-голямото преимущество на притежаващите сертификат за владеене на съответният език е, че прави позицията ви на пазара на труда и кандидатстването за университети в чужбина, много по-сигурно, лесно и имате преимущество пред останалите кандидати.

 Сертификата е от особено значение, що се касае и за автобиографията ви. При описването на уменията и знанията в нея, ще се наложи да го удостоверите.Дори да ви е даден шанс да го докаже по време на интервюто, то притежанието на международнопризнатите сертификати може да ви освободят полагането на допълнителни изпити, в този процес. 

 Чрез полагането на изпитите за сертификат можете да проверите реално знанията си и степента на владеене на даден език. Международно признатите тестове за сертификати са общовалидни и еднакви за всички страни и дават реална представа за нивото на владеене на езика. 

  Според интересите, нуждите и познанията ви, може да изберете от няколко вида изпити и нива за сертификат. След успешното полагане на всеки един изпит, ще получите официален документ, който е валиден до живот и удостоверява съответното ниво. 

 

CAE

Сертификати Немски език

Сертификати Англиски език

Как да се подготвите успешно за явяване на изпит?

 За да положите успешно изпита и да получите сертификат е необходимо предварително да имате съответното ниво на владеене на езика. Повечето тестове за сертификати стандартно  се полагат след завършено B2 ниво на обучение.  За ниво В2 се очаква  да можете:
• Да разбирате основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии  сферата на специализация. 
• Да общувате значително гладко и свободно на езика с други събеседници,говорещи го свободно, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота. 
• Да направите ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изразите позиция по актуални въпроси, като изтъкнете предимствата и недостатъците на различните гледни точки.

  За да стигнете необходимата степен на владеене на езика е достатъчно да завършите съответният курс на обучение за нивото. Европейски образователен център Глобус предлага различни езикови курсове, с които можете да достигнете нивото за подготовка и явяване на изпита за сертификат.  Ние Ви предлагаме и интензивен, поготвителен курс за всеки един от изпитите. Курсовете са специално организирани и методиката на преподаване е разработена така, че да гарантира успешното полагане на изпита. За повече информация и записване за съответният курс, можете да се свържете с нас на посочените контакти или да ни пишете. 

bottom of page