top of page
Професионален курс

Валутен касиер - обменител


Курсът за Валутен касиер е подходящ както за работещи в обменно бюро, на каса в банка или във фирма, която борави с различни видове валути, така и за начинаещи, които търсят ново поле за развитие.

 

Учебната програма позволява да се получат определен обем от знания и умения, свързани със същността на парите, валутните и разплащателните операции, влогове и депозити и др. 

 

Какво включва курсът?

  • Нормативна уредба за касова дейност.

  • Организация на работа на касови гишета.

  • Касова техника и практическо приложение.

  • Защитни елементи в различните банкноти.

  • Запознаване с нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства.

  • Извършване на касови валутни операции.

  • Специфики при изкупуване и продажба на чуждестранна валута.

  • Операции с чекове и кредитни карти.

 

След приключване на курса курсистите държат изпит и получават удостоверение за успешно преминато обучение.
 

 

Планирани предстоящи курсове за Валутен касиер

bottom of page