top of page

Курсове по италиански език

Обучение по италиански език в Бургас с качествени преподаватели, които ще наблегнат на граматика и изразяване. Лесно ще усвоите  да пишете, четете и говорите с нашите професионални курсове по италиански език.

Espresso е съвременна комуникативна система за обучение по италиански език, в 3 нива, от А1 до B1 според Европейската езикова рамка. Основава се на съвременна методологика и иновативни принципи, благодарение на което курсистът е способен да общува веднага, с лекота и сигурност, в реални ситуации. Граматиката е представена ясно и систематизирано. Ситемата Espresso е богата на информация, свързана с живота и културата на Италия. 
Всеки учебник включва 10 урока, с множество упражнения към тях, както и 4 раздела за преговор. Учебникът за всяко ниво се състои от три части:
същински учебник, с 10 тематично разделени урока
секция с упражнения, изпълняваща ролята на учебна тетрадка
граматика - подробно обяснени са всички застъпени в съответното ниво граматични единици
В края на учебника има речник на изучените думи. 

 

Предстоящи курсове по италиански език 

bottom of page