top of page

Оперативен

счетоводител

Професионален курс

Информация за обучението

Обучението за оперативен счетоводител е изцяло с практическа насоченост. Курсът е с продължителност 120 учебни часа. Тази продължителност на обучението ни позволява да обучим напълно подготвени за реална работна среда професионалисти.

Обучението в Глобус център цели да сблъска курсистите с практически, счетоводни казуси. Ето защо обучението включва реално провеждане на голям набор от счетоводни операции на въображаема фирма за чието счетоводство обучаваният трябва да се погрижи по време на обучението си: съставяне и осчетоводяване на счетоводни документи, финансов отчет чрез счетоводна програма. изготвяне на справки по ДДС, ТРЗ операции, реализиране на годишно приключване на фирмата, изготвяне на данъчна декларация за дружеството,. Курсистите ни придобиват и умения за работа с програмен продукт. Всичко това ръководено от експерти в счетоводната практика с дългогодишен опит.

Започвайки своето обучение с нас, можете да бъдете уверени в постигането на общата ни крайна цел - да станете счетоводител, подготвен за истинския свят на счетоводството, такова каквото е в реалността.

 

За кого е подходящо

това обучение

  • Офис администратори

  • Хора, търсещи перспективна кариера

  • Собственици на малки и средни фирми

  • Административни директори

  • Хора, желаещи да започнат бизнес

  • Студенти по икономика и счетоводство

  • Служители в счетоводни кантори

  • Юристи

Планирани предстоящи курсове за Оперативен счетоводител

bottom of page