top of page

СПЕЦИАЛНИ

ЯНУАРСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК А1

 • Начало: 23 януари 2018

 • Продължителност: 80 учебни часа

 • График: 2 пъти седмично от 18ч до 20ч

 • (възможност за изменения)

 • Цена: 280лв + 20лв. учебник

 • НЕМСКИ ЕЗИК А2-1

 • Начало: 23 януари 2018

 • Продължителност: 60 учебни часа

 • График: 2 пъти седмично от 18ч до 20ч

 • (възможност за изменения)

 • Цена: 210лв + 20лв. учебник

Езиков център Глобус организира групово обучение по Английски език ниво А1 и Немски език ниво А1 .Груповите обучения се провеждат в предварително фиксирани дни и часове, като курсистите са между 5 и 8 човека. Положителните взаимоотношения преподавател – курсист, както и между самите курсисти са необходимо условие за оптимизиранена образователните резултати. Ключова роля в създаването на подобен тип

отношения изпълняват амбицията и находчивостта на нашите преподаватели да открият и приложат подходящия подход на предаване на информацията за всеки клиент. Специфичното в груповите обучения е ползата от колективната дейност, че всеки курсист не само учи, но и общува с останалите на изучавания език, слуша техните изказвания, което подпомага процеса на запаметяване. Обучението в група позволява новите знания да бъдат усвоявани и практикувани в среда, най-близка до естествената – курсистите имат възможността да пресъздават конкретни ситуации от ежедневието, които стимулират общуването и обмена на информация на чужд език. В процеса на обучение са включени дискусии, групови проекти и  ролеви игри. Ако желаете да се запишете, може да се обадите на 0878 860 840

Предстоящи курсове по общ английски език

Предстоящи курсове по общ немски език

Предстоящи курсове по общ руски език

Предстоящи курсове по общ испански език

Предстоящи курсове по общ френски език

немски език
английски език
руски език
испански език
bottom of page