top of page

ЕОЦ Глобус организира индивидуално и полуиндивидуално (2,3 човека) езиково обучение по английски, руски, френски, немски, гръцки, италиански и испански език. Проектираме и планираме провеждането на часовете, интензитета и материала  с Вас, като напълно се съобразяваме с програмата и целите Ви, така че да можете да научите чужд език бързо, качествено и съобразено с това, за което ще го използвате - в работната практика или ежедневие. Уроците са изцяло съобразени с Вашите учебни цели и свободно време.

 

Защо да изберете индивидуален езиков курс?

 

 • Искате да се научите да общувате на чужд език добре и бързо.

 • Искате програмата на обучението да е съобразена с работният ви или ежедневен график

 • Имате нужда от интензивна подготовка и искате да научите езика бързо, но качествено

 • Искате да учите в малка група или индивидуално, без да се съобразявате с целите и интензитета на обучение на други хора

 • Имате специфични изисквания, цели или сфера, в която искате да придобиете чуждоезикови знания

 

Какво Ви предлагаме ние?

 • индивидуален график

 • всички нива, според Европейската езикова рамка

 • входен тест за определяне на ниво на владеене на езика

 • индивидуална консултация относно подхода към ученето

 • персонализирано програма за обучение

 • възможност за подготовка за изпит за международен сертификат

 • сертификат за завършване на курса

 • всички учебни материали

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

bottom of page