top of page
Начало > Програма ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС - одобрен доставчик на обучение по програма "Ваучери за заети лица" гр. Бургас

 

От 15.06.2017г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за отпускане на ваучер за обучение

 

Ключова компетентност: Обучение по чужд език

 - Английски език                      - Френски език

 - Немски език                           - Испански език

 - Руски език                              - Италиански език

 

Tри причини ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС – гр. БУРГАС 

  • Гарантирано качествено обучение

  • Квалифицирани преподаватели

  • Напълно обновена учебна база в центъра на гр.Бургас

Времето е най-ценното ни притежание. Инвестирайте го в качествено обучение. РЕЗУЛТАТЪТ Е ВАЖЕН!

 

Кой може да кандидатства за обучение по програмата: Право да подават заявления имат заети лица, които са на:

  • трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

  • самоосигуряващи се лица

От 15.06.2017г. Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за отпускане на ваучер за обучение. 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. отпуска 50 000 0000 лева за обучения по програма „Ваучери за заети лица“.

Финансирането на ваучерите за професионално обучения и за ключови компетенции по програмата е 85% от цената на обучението, останалите 15% се плащат от лицето, получило ваучер за обучение.

 

КАК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВАУЧЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА"

 

  • Заповядайте на място при нас , ние ще ви помогнем с подаването на документите. Ще ви бъдат нужни лична карта, диплома за завършено образование, удостоверение /свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова)

  • Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител от тази страница щракни тук , във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта - щракни тук

Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица. Към Заявлението се прилага: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, удостоверение /свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова).

bottom of page